ชวนชิมของอร่อย งานนี้ ‘คัดไทย มาร์เก็ต’ 2023

ชวนชิมของอร่อย

ชวนชิมของอร่อย   เวียนมาอีกครั้งสำหรับงาน ‘คัดไทย วิถีไทย : จตุรทิศ รวมมิตร ของดีวิถีไทย’ หรือ คัดไทย มาร์เก็ต 2023 ตลาดนัดสินค้าคุณภาพดีจากท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้หากยาก เนื้อสัตว์ สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าภูมิปัญญาไทย สินค้าขึ้นทะเบียนสินค้า GI  ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั่วไทย และโซนเมนู อาหารมิชลินไกด์ อาหารพื้นบ้าน รวมกว่า 100  ร้านค้า 500 รายการ

รวมทั้งสินค้าแนวดีไซน์ที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาไทยและงานหัตถกรรมไทยให้ดูร่วมสมัย ใช้งานได้ง่ายขึ้นในหลายโอกาส จัดกลุ่มให้เลือกช้อปปิ้งตามความชอบออกเป็น 3 โซน