ซีพีเอฟ เกษตรภัณฑ์กรุ๊ป (KSP – KPI) ในงาน VIV Asia 2023

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ  กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ นับเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียว ที่สามารถให้บริการด้านวิศวกรรมได้อย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานออกแบบ งานสรรหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก การบริการโครงการก่อสร้างและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรรมบริการหลังการขาย ครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 

ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) ไปจนถึง การบริการด้านพลังงานทางเลือก หรือ Green Technology ที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืนของทุกธุรกิจ

 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารซีพีเอฟ ได้เข้าชมบูธ CP BIO from CP China บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก (A Global Bio-Technology company) ที่นำสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากการ Fermentation และ Green Technology มาจัดแสดง ซึ่งทั้งสองบูธได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก./