ตะวัน-แบม  สำหรับอาการของทั้งคู่ขณะนี้ แม้พ้นขีดอันตรายต่อชีวิตแล้ว

ตะวัน-แบม 

ตะวัน-แบม  น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และน.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) 2 เยาวชนนักกิจกรรมเคลื่อนไหว ได้ประกาศเลิกอดอาหารประท้วงแล้ว หลังอดอาหารและน้ำมาตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 66 โดยจะรับการรักษาเพื่อสู้ต่อไป เนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบรับจากศาล

 

สำหรับอาการของทั้งคู่ขณะนี้ แม้พ้นขีดอันตรายต่อชีวิตแล้ว แต่ยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เนื่องจากแพทย์และผู้เกี่ยวข้องมีความกังวลเรื่องการทำงานของไตและอวัยวะอื่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากการอดหารและน้ำมาเป็นเวลานาน