ทีมนักวิจัยสถาบันโภชนาการ การศึกษาและปรับระดับของเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่ม ทั้งหมด 4 สูตร

ทีมนักวิจัยสถาบันโภชนาการ 

ทีมนักวิจัยสถาบันโภชนาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสูตรครบถ้วนปรับเนื้อสัมผัสชนิดผง กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสูตรครบถ้วนปรับเนื้อสัมผัสชนิดผง จะทำการศึกษาและปรับระดับของเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่ม ทั้งหมด 4 สูตร เพื่อให้เหมาะสมตามมาตรฐาน IDDSI

 

โดยใช้โปรตีนสกัดจากพืช (Plant-Based) และแป้งข้าวเป็นหลัก ในการปรับเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มให้มีความข้นหนืด แทนการใช้สารก่อเจลในกลุ่มไฮโดรคลอลอยด์ (Hydrocolloids) ซึ่งเป็นที่นิยมในใช้ปรับเนื้อสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร

 

โดยการเลือกใช้แป้งข้าว นอกจากจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้ว ยังมีความเสถียร ไม่ทำให้ความหนืดมีการเปลี่ยนแปลงหากชงทิ้งเอาไว้ รวมถึงมีรสชาติเป็นที่คุ้นเคยของผู้บริโภค และยังช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทย เพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรของไทยด้วย

 

นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสูตรครบถ้วนชนิดผง มีการคำนวณปริมาณสารอาหาร ทั้ง 5 หมู่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันที่ดี พร้อมเติมวิตามินและแร่ธาตุกว่า 20 ชนิด ที่จำเป็นและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์