รอรัฐบาลใหม่ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

รอรัฐบาลใหม่      อยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่พรรคก้าวไกลประกาศจะดำเนินการใน 100 วัน แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้การท่องเที่ยวฟื้นตัว และเป็นกลไกสำคัญสร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป

 

รอรัฐบาลใหม่

 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และการแก้ปัญหาวีซ่าและการให้บริการภาคพื้นดิน

เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามา รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีผู้เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน อยู่ในช่วงจะต้องเดินหน้าฟื้นฟูกลับมาให้ได้ใกล้เคียงกับปี 62 ที่เคยทำรายได้เกือบ 3 ล้านล้านบาท

เมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยากจะเห็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขับเคลื่อนอย่างมีพลังแข่งขันกับทั่วโลกได้ ขณะที่ ททท.พร้อมทำงานสอดคล้องกับนโยบายทางการเมือง”

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า มาตรการเชิงนโยบายภาครัฐที่รอการตัดสินใจอีกครั้ง ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดเก็บค่าเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 300 บาท/คน/ครั้ง ที่ต้องรอดูรัฐบาลใหม่จะยังคงนโยบายนี้หรือไม่

เนื่องจากเงินที่เก็บได้บางส่วนสามารถนำมาปรับปรุงทางซัพพลายไซด์ได้ ยกเว้นรัฐบาลใหม่ประเมินว่าไม่จำเป็น 2.การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งต้องพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ผนวกกับการทำนโยบายการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดการลงทุนสร้างซัพพลายไซด์และเพิ่มดีมานด์หรือความต้องการจากตลาดนักเดินทางใหม่ได้ในบางช่วงเวลา เพื่อเติมเต็มในบางพื้นที่ให้เป็นไปได้