อาหารช่วยให้หลับสบาย  คลายวิตกกังวล อารมณ์ดีก่อนนอน

อาหารช่วยให้หลับสบาย 

อาหารช่วยให้หลับสบาย   อาหารบางอย่างที่มีสารเช่น เซโรโทนิน เมลาโทนิน และแร่ธาตุวิตามินบางชนิดช่วยคลายความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์เย็นลง ส่งผลให้อยากนอน นอนหลับได้ยาวนานขึ้น

อาหารช่วยให้หลับสบาย มีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้ และอาหารเบา ๆ ปรุงอย่างเรียบง่าย ที่สำคัญไม่ควรกินอาหารมื้อดึกก่อนเวลาเข้านอน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือไม่ควรกินจนอิ่มแล้วเข้านอนเลย เพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อน

อาหารบางอย่างที่มีสารเช่น เซโรโทนิน เมลาโทนิน และแร่ธาตุวิตามินบางชนิดช่วยคลายความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์เย็นลง ส่งผลให้อยากนอน นอนหลับได้ยาวนานขึ้น

อาหารช่วยให้หลับสบาย มีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้ และอาหารเบา ๆ ปรุงอย่างเรียบง่าย ที่สำคัญไม่ควรกินอาหารมื้อดึกก่อนเวลาเข้านอน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือไม่ควรกินจนอิ่มแล้วเข้านอนเลย เพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อน

ปัญหานอนหลับยาก หลับไม่สนิท หลับไม่สบาย เป็นปัญหาระดับชาติ เพราะส่งผลถึงระดับสติปัญญา การพัฒนาการ และการเติบโตของประเทศ

จากผลสำรวจของเว็บไซต์ helsestart.no เมื่อปี 2022 จากประชากรชาวอเมริกัน วัยผู้ใหญ่ถึงวัยรุ่นจำนวน 2,000 คน จากแบบสอบถาม พบสถิติน่าสนใจ เช่น

– ประชากรชาวตะวันตกมีปัญหานอนไม่หลับ 59%

– ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 5 ตอบว่ามีปัญหาหลับยาก 22%

– คนอเมริกันมากกว่าครึ่ง มีภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) ปัญหานี้เกิดเดือนละครั้งหรือมากกว่า 50%

– คนวัย 18-24 ปี มีภาวะนอนไม่หลับ 29%

– คนอเมริกัน อายุ 65 ปี ขึ้นไป เป็นโรคนอนไม่หลับ 17%