เจตนาของบทความ

บทความนี้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงทั้งเรื่องโภชนาการและประสบการณ์การรับประทานอาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ

เกี่ยวกับฉัน

บทความนี้กล่าวถึงการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นทั้งด้านโภชนาการและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ หนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุคืออาหารการกิน บทความนี้จะกล่าวถึงการเตรียม อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นทั้งด้านโภชนาการและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

การสรรหา เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อด้านโภชนาการ

ผู้สูงอายุต้องการสารอาหารครบถ้วนเช่นเดียวกับวัยอื่นๆ แต่อาจมีความต้องการบางอย่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเช่น ผู้สูงอายุมักมีความต้องการพลังงานลดลง จึงควรรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน จึงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง อาทิเช่น นม ผักใบเขียว ถั่วเหลือง งาดำ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังอาจมีปัญหาในการดูดซึมวิตามินบี 12 จึงควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 สูง ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม  จากข้อมูลที่นี่ https://www.myplate.gov/life-stages/older-adults ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนการสำหรับผู้สูงอายุไว้ว่า เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายมีความต้องการสารอาหารต่างๆ เปลี่ยนไป การเลือกกินอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ประสบการณ์การรับประทานอาหาร

นอกจากเรื่องโภชนาการแล้ว ประสบการณ์การรับประทานอาหารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการเคี้ยวและย่อยอาหาร จึงควรเลือกอาหารที่นุ่มนิ่ม ย่อยง่าย ปรุงรสอ่อนๆ และไม่ใส่เครื่องเทศหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเกินไป นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอาจมีปัญหาในการมองเห็น จึงควรจัดแต่งอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาอยากรับประทานอาหารมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขกับการทานอาหารเหมือนเดิม

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง รวมไปถึงการรับประทานอาหารด้วย ผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการเคี้ยวและย่อยอาหาร ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการรับประทานอาหารของพวกเขา ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขกับการรับประทานอาหาร

ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลและมะเร็งช่องปาก ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเคี้ยวและย่อยอาหารของผู้สูงอายุ ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ลำบากในการรับประทานอาหาร และอาจทำให้ไม่อยากรับประทานอาหาร

วิธีแก้ไข

 • จัดเตรียมอาหารที่รับประทานง่าย เคี้ยวง่าย
 • ตรวจสุขภาพเหงือกและฟันเป็นประจำ
 • แปรงฟันหรือบ้วนปากหลังรับประทานอาหาร

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ดังนี้

 • จัดเตรียมอาหารที่รับประทานง่าย เคี้ยวง่าย เหมือน ซุป โจ๊ก ข้าวต้ม เนื้อสัตว์บด ผักต้ม
 • ตรวจสุขภาพเหงือกและฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรักษาและป้องกันปัญหาทางสุขภาพช่องปาก
 • แปรงฟันหรือใช้บ้วนปากหลังรับประทานอาหาร เพื่อรักษาความสะอาดของช่องปากและป้องกันฟันผุ

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

ความสามารถในการรับรสและกลิ่นของผู้สูงอายุ

ความสามารถในการรับรสและกลิ่นของผู้สูงอายุอาจเสื่อมถอยลงตามอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อยลง ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีเตรียมอาหารให้เหมาะสมดังนี้

 • ปรับรสชาติอาหาร ผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการรับรู้รสชาติหวาน เค็ม เปรี้ยว ขม แนะนำให้ปรุงอาหารให้มีรสชาติอ่อนๆ เข้มข้นพอดี ไม่เผ็ดจัด ไม่เค็มจัด และใส่เครื่องเทศหรือสมุนไพรในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อกระตุ้นการรับรสและกลิ่น
 • เลือกรายการอาหารใหม่ การลองเมนูอาหารที่ไม่เคยทานมาก่อน จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่ แนะนำให้เลือกเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และอาหารสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารครบถ้วน
 • ให้ความสนใจในการเตรียมอาหาร การเตรียมอาหารให้สดใหม่และน่ารับประทาน จะช่วยเพิ่มความน่ากินและกระตุ้นความอยากอาหารได้ แนะนำให้ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน และตกแต่งอาหารให้สวยงาม
 • ให้สารอาหารที่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนตามความต้องการ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี แนะนำให้ปรึกษานักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ร่างกายและจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน และความจำเสื่อม

สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง มีอะไรบ้าง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคข้อเสื่อม ปัญหาสุขภาพเหล่านี้อาจส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุได้
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุมักต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิเช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียคู่ชีวิต หรือเพื่อนฝูง  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา และสิ้นหวัง
 • การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ผู้สูงอายุอาจมีอาการหงุดหงิด ฉุนเฉียว หรืออารมณ์แปรปรวนได้ง่ายกว่าวัยอื่น การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหล่านี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย

ผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนี้

 • ผลกระทบต่อร่างกาย ปัญหาสุขภาพจิตอาจทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาการนอนหลับ รับประทานอาหารได้น้อยลง และออกกำลังกายน้อยลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอลง
 • ผลกระทบต่อจิตใจ ปัญหาสุขภาพจิตอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเศร้า สิ้นหวัง โดดเดี่ยว และไม่อยากทำอะไร ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง “ประชากรโลกกำลังแก่เร็ว มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต การซึมเศร้า วิตกกังวล สาเหตุมาจากหลายอย่าง อย่างเช่น โรคภัย เหงา สังคม ควรป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพจิต โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาดูแลสุขภาพ สังคมต้องใส่ใจ ป้องกันการละเมิดเหยียดหยามผู้สูงอายุ
  องค์การอนามัยโลกร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาโปรแกรม เครื่องมือ ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ”[1]

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ แนวทางการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ได้แก่

 • การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ครอบครัวและผู้ดูแลควรให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงปัญหาและสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม
 • การส่งเสริมกิจกรรมที่ผ่อนคลาย กิจกรรมที่ผ่อนคลาย อย่างเช่น การฟังเพลง การทำสมาธิ หรือการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยบรรเทาความเครียดและช่วยให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ดีขึ้น
 • การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่รัก
 • การส่งเสริมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี
 • การพบแพทย์หรือนักจิตวิทยา หากผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ควรพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

 • กิจกรรมทางร่างกาย  มีการออกกำลังกาย เต้นรำ โยคะ ไทชิ
 • กิจกรรมทางสังคม มีการเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุ การอาสาสมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
 • กิจกรรมสร้างสรรค์  มีการวาดภาพ การร้องเพลง การเขียน
 • กิจกรรมบำบัด มีการบำบัดด้วยการพูดคุย การบำบัดด้วยการวาดภาพ การบำบัดด้วยการดนตรี

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยการให้ความรู้และความสนับสนุนที่เหมาะสม เราสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขได้

ปัญหาการย่อยอาหารในผู้สูงอายุ

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ร่างกายก็เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ รวมไปถึงระบบย่อยอาหารด้วย ผู้สูงอายุมักมีปัญหาการย่อยอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องผูก ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ผู้สูงอายุมีการผลิตน้ำย่อยลดลง ส่งผลให้การย่อยอาหารทำได้ยากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร ผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหารอ่อนแรงลง ส่งผลให้การบีบและคลายตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง อย่าง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ปัญหาสุขภาพเหล่านี้อาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารได้

ผลกระทบของปัญหาการย่อยอาหาร

ปัญหาการย่อยอาหารในผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนี้

 • ผลกระทบต่อร่างกาย ปัญหาการย่อยอาหารอาจทำให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง ติดเชื้อง่าย และเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา
 • ผลกระทบต่อจิตใจ ปัญหาการย่อยอาหารอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่สบายตัว หงุดหงิด เบื่ออาหาร และไม่อยากรับประทานอาหาร

แนวทางการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพโดยรวม แนวทางการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุให้เลือก เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมได้แก่

 • การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากก เหมือน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทอด อาหารมัน อาหารที่มีกากใยสูง
 • ควบคุมปริมาณอาหาร ผู้สูงอายุควรลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ แต่เพิ่มความถี่ในการรับประทานอาหาร เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร
 • รับประทานอาหารที่ร้อน การรับประทานอาหารที่ร้อนสามารถกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยและช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้น
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ หากผู้สูงอายุมีอาการท้องอืด ท้องผูก หรืออาหารไม่ย่อยอย่างรุนแรง ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ตัวอย่างอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ตัวอย่าง เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

 • เนื้อสัตว์ : เลือกเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย อย่างเช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ เนื้อวัวไม่ติดมัน
 • ผักและผลไม้ : เลือกผักและผลไม้ที่อ่อนนุ่ม อาทิเช่น ผักลวก ผักต้ม ผลไม้สุก
 • ธัญพืช : เลือกธัญพืชที่ย่อยง่าย อาทิเช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด
 • ไขมัน : เลือกไขมันที่ดีต่อสุขภาพอย่าง น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปลา

การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพระบบทางเดินอาหารที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัญหาการรับประทานอาหารคนเดียวในผู้สูงอายุ

การรับประทานอาหารคนเดียวเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้หลายประการ ดังนี้

 • ความโดดเดี่ยว การรับประทานอาหารคนเดียวอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา และขาดความอบอุ่น
 • ความอยากอาหารลดลง การรับประทานอาหารคนเดียวอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่ออาหารและไม่อยากรับประทานอาหาร
 • ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง การรับประทานอาหารคนเดียวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ตัวอย่างเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

แนวทางแก้ไข

แนวทางแก้ไขปัญหาการรับประทานอาหารคนเดียวในผู้สูงอายุ มีดังนี้

 • รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผู้ดูแล เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและลดความโดดเดี่ยว
 • ทำกิจกรรมทางสังคม ผู้สูงอายุควรทำกิจกรรมทางสังคม เช่นการเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมกีฬา หรือกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และลดความโดดเดี่ยว
 • สร้างบรรยากาศการรับประทานอาหารที่ดี ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารในบรรยากาศที่ดี อย่างเช่น รับประทานอาหารกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง รับประทานอาหารในสถานที่ที่สะอาดและน่านั่ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและกระตุ้นความอยากอาหาร
 • เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและกระตุ้นความอยากอาหาร

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกัน

 • จัดอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นร่วมกันในครอบครัว
 • พาผู้สูงอายุไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
 • เชิญเพื่อนฝูงหรือญาติมารับประทานอาหารที่บ้าน
 • จัดกลุ่มผู้สูงอายุมารับประทานอาหารร่วมกัน

การรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อาหาร 5 หมู่ สําหรับผู้ สูงอายุ ที่ควรได้รับประทาน

ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่หลากหลายอย่าง อาหาร 5 หมู่ สําหรับผู้ สูงอายุ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่แนะนำมีดังต่อไปนี้

 • หมู่ที่ 1: เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง

  • เนื้อปลา เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายและเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้ ปลาทู ปลาแซลมอน ปลาช่อน
  • ไข่ ควรต้มจนสุก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
  • นมสด ควรเลือกนมพร่องมันเนยหรือนมจืด เพื่อลดปริมาณไขมันอิ่มตัว
  • ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นแหล่งโปรตีนสูงและราคาถูก ดังนี้ เต้าหู้ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
 • หมู่ที่ 2: ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน

  • ข้าว เป็นอาหารหลักที่ให้พลังงาน เป็น เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่ควรจะเลือกข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ แทนข้าวขาว
  • แป้ง ให้พลังงานและคาร์โบไฮเดรต อย่างเช่น ขนมปัง บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว
  • น้ำตาล ให้พลังงานและความหวาน ควรเลือกน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทรายขาว
  • เผือก ให้พลังงานและใยอาหาร
  • มัน ให้พลังงานและไขมันที่ดี
 • หมู่ที่ 3: ผักต่าง ๆ

  • เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผัก เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุ ควรเลือกกินผักหลาย ๆ ชนิดที่ต้มหรือนึ่งจนสุก เพื่อความง่ายในการย่อย
 • หมู่ที่ 4: ผลไม้ต่าง ๆ

  • ผลไม้ ให้วิตามินซีและเส้นใยอาหาร ควรเลือกกินผลไม้หลากสีสันตามฤดูกาล
 • หมู่ที่ 5: ไขมัน / น้ำมันพืช

  • น้ำมันพืช ใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารอย่างเช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว แทนน้ำมันพืชจากสัตว์

การรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วน จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่ควรหลีกเลี่ยงเลย

ผู้สูงอายุควรเลือก เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ในรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ยังมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

 • เนื้อสัตว์เคี้ยวยาก เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อไก่ติดหนัง ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายๆอย่าง เนื้อปลา เนื้อไก่ไร้หนัง
 • ผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูง ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ควรเลือกผักและผลไม้ที่มีเส้นใยน้อยลง อย่าง เแครอท ฟักทอง มันฝรั่ง
 • ขนมเหนียวๆ ขนมเปียกปูน ขนมชั้น ควรเลือกขนมที่เคี้ยวง่าย อย่างเช่น ขนมปัง คุกกี้
 • อาหารที่มีขนาดเล็กและติดฟัน เหมือนกุยช่าย เห็ดเข็มทอง ควรเลือกอาหารที่มีขนาดใหญ่และไม่ติดฟัน
 • อาหารที่มีโครงสร้างกรุบกรอบ ขนมปังกรอบ คุกกี้ ควรเลือกอาหารที่มีโครงสร้างนุ่มนวล
 • อาหารที่เป็นผง  นมผง งาบด ควรเลือกอาหารที่เป็นก้อน
 • สาหร่ายต่างๆ ควรหลีกเลี่ยง
 • ของหมักดองที่มีกลิ่นแรง ควรหลีกเลี่ยงเป็น เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่ควรให้ผู้สูงอายุรับประทาน
 • อาหารประเภทเส้นยาวอย่าง บะหมี่ อูด้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ควรตัดให้สั้นลง

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้การกลืนลำบาก มีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

การปรุง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

การปรุง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้การรับประทานอาหารเป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงวิธีการปรุงอาหารและการเตรียมเมนูให้เหมาะสมกับความสามารถและความพอใจของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการสำลัก เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ควรมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุ ดังนี้

 • ข้าว / เส้นต่างๆ / ขนมปัง:

  • หุงข้าวให้นุ่มกว่าปกติ
  • ทำเป็นข้าวต้ม หรือข้าวเปียก
  • หั่นเส้นพาสต้าหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวให้สั้นลง
  • แช่ขนมปังในนมจนนุ่ม
 • กับข้าว:

  • เลือกเนื้อสัตว์ที่นุ่ม เช่น สันนอกหมู หรือสะโพกไก่
  • เลือกปลาที่นุ่ม เช่น ปลานิล หรือปลาตาเดียว
  • ต้มเนื้อสัตว์หรือปลาให้นิ่ม
 • ผัก:

  • ผักที่มีเส้นใยควรหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่น ผักชี ผักกาดหอม แครอท ฟักทอง
  • ต้มจนนิ่มแล้วทำเป็นน้ำราดหรือบดให้ละเอียด
 • ตัวอย่างเมนู เมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุ :

  • โจ๊ก
  • ข้าวต้มปลา
  • ข้าวโอ๊ตต้มใส่นม
  • ไข่ตุ๋น
  • ซุปมะเขือเทศ
  • ซุปเห็ด
  • ซุปฟักทอง
  • ซุปลูกเดือย
  • ซุปข้าวกล้อง
  • ถั่วแดงกวน
  • ถั่วเขียวต้มน้ำตาล
  • ลูกเดือยต้มน้ำตาล
  • กล้วยบวชชี
  • ฟักทอ
 • การปรุงอาหารเสริม:

  • ปรุงอาหารให้เนื้อเนียนละเอียด
  • ปรับปริมาณ ขนาด ความแข็ง ความเหนียว และความข้นของอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เคล็ดลับในการปรุง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

 • เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและสดใหม่
 • ปรุงอาหารด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่มีขนาดเล็กหรือแข็ง
 • ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง
 • แบ่งอาหารออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทาน
 • จัดเสิร์ฟอาหารให้น่ารับประทาน

การปรุง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและมีความสุขยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอาหารเพื่อให้เหมาะกับความสามารถและความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุได้

ฉันมีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา การดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจที่รอบด้าน การดูแลด้านร่างกาย ของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม เป็นต้น ผู้ดูแลจึงต้องคอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

นอกจากโรคเรื้อรังแล้ว ผู้สูงอายุยังอาจมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา เช่น อุบัติเหตุ การหกล้ม การติดเชื้อ เป็นต้น ผู้ดูแลจึงต้องคอยดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเหล่านี้

การดูแลด้านจิตใจ ของผู้สูงอายุก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้สูงอายุมักต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียคู่ชีวิต หรือเพื่อนฝูง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุได้ ผู้ดูแลจึงต้องคอยให้กำลังใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่รัก กิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุย การฟังเพลง การอ่านหนังสือ หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน ก็สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ฉันได้เรียนรู้จากการดูแลผู้สูงอายุ

 • ความอดทน การดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์แปรปรวนและต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ ผู้ดูแลจึงต้องอดทนและเข้าใจอารมณ์ของผู้สูงอายุ

 • ความเอาใจใส่ ผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ผู้ดูแลจึงต้องคอยสังเกตอาการและความต้องการของผู้สูงอายุอยู่เสมอ

 • ความรัก ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลควรแสดงความรักและความห่วงใยต่อผู้สูงอายุอยู่เสมอ

การดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทและเสียสละเป็นอย่างมาก แต่หากเราใส่ใจและดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุก็จะมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สรุป อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ

การเตรียม อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงทั้งด้านโภชนาการและประสบการณ์การรับประทานอาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีความสุขกับการรับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยนวิธีเตรียมอาหารให้เหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีและสนุกสนานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการรับรสและกลิ่น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้การกลืนลำบาก มีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

อ้างอิง

1.1. Reference list: Mental health of older adults ,20 October 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults:  (Accessed: 16 January 2024). [1]

2.https://www.myplate.gov/life-stages/older-adults

ดูบอล