อาหารเพื่อสุขภาพดี เทรนด์ที่คนรุ่นใหม่หันมาดูแลสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ  จากความรู้ด้านสุขภาพที่มากขึ้น ทำให้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งประชากรสูงวัยมีมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน จึงไม่เพียงแค่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพเท่านั้น แต่ยังต้องมีทางเลือกให้กับกลุ่มที่หลากหลายอีกด้วย

 

ที่ผ่านมา บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากปี 2562 ที่มูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบจากปี 2561 ที่มีมูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยปี 2563 กลุ่มชาติอาเซียนจะเน้นไปในเรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก

 

อาหารเพื่อสุขภาพดี

 

ขณะเดียวกัน วิกฤตการณ์การระบาดโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือแม้แต่สถานการณ์โลกที่กำลังเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ล้วนเป็นตัวเร่งให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนา

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ เทรนด์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และ อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพออกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง