เตือนกินหมูดิบ การเฝ้าระวังโรคไข้หูดับของกรมควบคุมโรค

เตือนกินหมูดิบ

เตือนกินหมูดิบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หูดับของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์นี้ มีรายงานผู้ป่วย 19 คน เสียชีวิต 1 คน กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุมากกว่า 65 ปี

 

รองลงมาคือ อายุ 55-64 ปี และอายุ 45-54 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และทำงานบ้าน จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.นครราชสีมา ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2565 พบผู้ป่วยรวม 386 คนเสียชีวิต 9 คน โดยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะพบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น

 

ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้น จากกระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ได้รีวิวการกินอาหารดิบ และพฤติกรรมดื่มสุราร่วมกับอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น เนื้อหมูสด เนื้อวัวสด ซอยจุ๊ ลาบดิบ ก้อย แหนมดิบ
รวมถึงปัจจัยแวดล้อม และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการกิน การประกอบอาหารและรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส
ซูอิส (Streptococcus suis) โดยเชื้อนี้พบในทางเดินหายใจ และในเลือดของหมูที่กำลังป่วย สามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านทางบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา และการกินเนื้อหมูและเลือดหมูที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ ทั้งเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมู