โครงการ “ไบโอเทค” เน้นการปรับปรุงระบบอาหารท้องถิ่นให้มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค-สวทช.) ได้เปิดเผยว่า ระบบอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น วิกฤติทางเศรษฐกิจ การระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อระบบอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบอาหารท้องถิ่น ที่มีกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ที่ยังคงพบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน และองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว โครงการ “Climate resilience of local or community food systems in Thailand” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับระบบอาหารของท้องถิ่น ทำให้ระบบนี้มีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการนี้ใช้กลไกทางนโยบายและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์จากโครงการนี้คาดหวังว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ในการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับระบบอาหารในประเทศไทยให้เป็นระบบที่มีความยั่งยืน”

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :www.thairath.co.th

อ่านข่าวสารอื่นๆได้ที่ >> ข่าวสารที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก!