การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ภายใต้เว็บไซต์ choenchim

การคุ้มครองลิขสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ choenchim ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อเข้าถึงและใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ห้ามใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง หรือแสดงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก choenchim โดยเด็ดขาด


การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ควรพิจารณาการนำไปใช้

เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ choenchim รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปภาพ โลโก้ วิดีโอ และคลิปเสียง เป็นทรัพย์สินของ choenchim หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์


ข้อมูล : เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ choenchim รวมถึงบทความ บทวิเคราะห์ การอัปเดตการจับคู่ และเนื้อหาต้นฉบับอื่นๆ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ choenchim เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นลายลักษณ์อักษร องค์ประกอบมัลติมีเดีย และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ผลิตโดยทีมงานของเราหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม


การอนุญาติ : หากคุณต้องการใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ choenchim รวมถึงข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหามัลติมีเดีย คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก choenchim หากต้องการขออนุญาตหรือสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการออกใบอนุญาต โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา


เครื่องหมายการค้า : เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ choenchim เป็นทรัพย์สินของ choenchim หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น : ผู้ใช้ที่ส่งเนื้อหา เช่น ความคิดเห็นหรือโพสต์ในฟอรัมไปยังเว็บไซต์ choenchim จะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ตนเขียน อย่างไรก็ตาม เมื่อส่งเนื้อหา ผู้ใช้จะให้สิทธิ์ใช้งานแบบถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก และไม่ผูกขาดแก่ choenchim ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาในสื่อหรือรูปแบบใดๆ


การละเมิดลิขสิทธิ์ : choenchim เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ choenchim ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราทันทีพร้อมข้อมูลต่อไปนี้